İSRAF İLE İLGİLİ SÖZLER

“Asmalı ve asmasız bahçeleri, hurmaları ve tadları farklı ekinleri, zeytinleri ve narları -birbirine benzer ve benzeşmez- yaratan O'dur. Ürün verdiğinde ürününden yiyin ve hasad günü hakkını verin; israf etmeyin. Çünkü O, israf edenleri sevmez.” (En'am Suresi / 141)

“Akrabaya hakkını ver, yoksula ve yolda kalmışa da. İsraf ederek saçıp-savurma.” (İsra Suresi / 26)

“Yetimleri, nikaha erişecekleri çağa kadar deneyin; şayet kendilerinde bir (rüşd) olgunlaşma gördünüz mü, hemen onlara mallarını verin. Büyüyecekler diye israf ile çarçabuk yemeyin. Zengin olan iffetli olmaya çalışsın, yoksul olan da artık maruf (ihtiyaca ve örfe uygun) bir şekilde yesin. Mallarını kendilerine verdiğiniz zaman, onlara karşı şahid bulundurun. Hesap görücü olarak Allah yeter.” (Nisa Suresi / 6)

“İsraf etmede hayır, hayırda israf olmaz.”      İmam-ı Azam

“Kişinin dostu, iktisadı; düşmanı da israfıdır.   “    Hukemâ

 “Ey Ademoğulları, her mescid yanında ziynetlerinizi takının. Yiyin, için ve israf etmeyin. Çünkü O, israf edenleri sevmez.” (Araf Suresi / 31)

“İsraf sefahetin, sefahet sefaletin kapısıdır.” Said-i Nursî

“İsraf, başkasının hakkını kendi namına kullanmaktır.” Ahmed Ulukaya

 “Yiyiniz içiniz; fakat israf etmeyiniz! Çünkü Allâh isrâf edenleri sevmez.” (A'râf Suresi 7/31)

 “Akrabaya hakkını ver, yoksula ve yolda kalmışa da. İsraf ederek saçıp-savurma.” (İsra Suresi / 26)

“İnsana nefsinin her istediğini alıp yemesi, israf yönünden kafidir. “   Hz. Ebubekir (r.a.)
“Küçük harcamalardan sakının. Ufacık bir delik, koskoca gemiyi batırmaya yeter.”

“Çünkü saçıp-savuranlar, şeytanın kardeşleri olmuşlardır; şeytan ise Rabbine karşı nankördür.” (İsra Suresi / 27)

“ Bir ulus ne kadar derin bir iktisadî bunalım içinde ise, ziynet ve süs eşyası ile o kadar savurgandır.  “  A. Lous
“Büyük servetler, küçük israflarla erir.”           

“Onlar, harcadıkları zaman, ne israf ederler, ne kısarlar; (harcamaları,) ikisi arasında orta bir yoldur.” (Furkan Suresi / 67 )

“Çünkü saçıp-savuranlar, şeytanın kardeşleri olmuşlardır; şeytan ise Rabbine karşı nankördür.” (İsra Suresi / 27)

“Onlar, harcadıkları zaman, ne israf ederler, ne kısarlar; (harcamaları,) ikisi arasında orta bir yoldur.” (Furkan Suresi / 67 )


Bu makale şu konularla ilgili olabilir :israf ilgili deyimler - savurganlık israf ile ilgili sözler - israf ile ilgili atasözleri - israf ile ilgili sloganlar - israf ile ilgili hadisler - israf ile ilgili ayetler - israf ile ilgili hikayeler - israf nedir -

Yorumlar